dr n. med. n. zdr. Małgorzata Starzec-Proserpio

Fizjoterapia uroginekologiczna

Jestem absolwentką Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie i Warszawie, fizjoterapię studiowałam również na Uniwersytecie Karola w czeskiej Pradze. Studia doktoranckie ukończyłam na II Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uzyskując stopień doktora nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

Doświadczenie zdobywałam zarówno w kraju jak i za granicą: w Czechach, na Teneryfie oraz w ośrodkach leczenia zaburzeń miednicy w norweskim Oslo. Wielokrotnie podróżowałam do Kanady, by szkolić się w wiodących centrach naukowych i klinicznych specjalizujących się w badaniu i terapii dysfunkcji dna miednicy, ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń bólowych (m.in. dyspareunii i wulwodynii).

Wciąż podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych kursach i konferencjach, sama też będąc wykładowcą. Oprócz pracy klinicznej, z pacjentem, zajmuję się również pracą naukową. Jako adiunkt badawczo-dydaktyczny Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (CMKP) prowadzę badania i tworzę publikacje naukowe z zakresu dysfunkcji w obrębie miednicy u kobiet. Aktualnie dzielę swoje życie zawodowe i osobiste między Polskę i Kanadę, gdzie współpracuję z Centrum Badawczym Uniwersystetu w Sherbrooke.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Uroginekologicznego, International Pelvic Pain Society oraz International Association for the Study of Pain. Biegle posługuję się językiem angielskim i włoskim.

Dowiedz się o mnie więcej:
Małgorzata Starzec-Proserpio CV

Metody

Fizjoterapeutyczna diagnostyka funkcjonalna
Badanie palpacyjne struktur dna miednicy
Fizjoterapeutyczne obrazowanie ultrasonograficzne (USG)
Manometria: perineometria
Elektromiografia powierzchniowa (sEMG)
Edukacja i modyfikacja codziennych aktywności
Terapia manualna stawów i tkanek miękkich
Elementy terapii wisceralnej
Biofeedback sEMG, USG
Reedukacja wzorca oddechowego i korekcja postawy
Trening indywidualny
Elektrostymulacja
Kinesiotaping
Metody alternatywne (trening autogenny)

Publikacje

(kliknięcie w wytłuszczony tytuł przeniesie Cię do tekstu publikacji)

Rawińska, M., Starzec-Proserpio, M. Terapia psychoseksualna u ujęciu interdyscyplinarnym. Studium przypadku: pacjentka z zaburzeniami lękowymi i nadmiernym napięciem mięśni dna miednicy. Przegląd Psychologiczny, 65(2), 41–53.

Starzec-Proserpio M, Węgrzynowska M, Sys D, Kajdy A, Rongies W, Baranowska B. Prevalence and factors associated with postpartum pelvic girdle pain among women in Poland: a prospective, observational study. BMC Musculoskeletal Disorders. 2022; 23, 928.

Starzec-Proserpio M, Grigol Bardin M, Fradette J, Tu LM, Bérubè-Lauzière Y, Paré J, Carroll M-S, Morin M. High-Intensity Laser Therapy (HILT) as an Emerging Treatment for Vulvodynia and Chronic Musculoskeletal Pain Disorders: A Systematic Review of Treatment Efficacy. Journal of Clinical Medicine. 2022; 11(13):3701.

Starzec-Proserpio M, Rejano-Campo M, Szymańska A, Szymański J, Baranowska B. The Association between Postpartum Pelvic Girdle Pain and Pelvic Floor Muscle Function, Diastasis Recti and Psychological Factors—A Matched Case-Control Study. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2022; 19(10):6236.

Barcikowska Z, Grzybowska ME, Wąż P, Jaskulak M, Kurpas M, Sotomski M, Starzec-Proserpio M, Rajkowska-Labon E, Hansdorfer-Korzon R, Zorena K. Effect of Manual Therapy Compared to Ibuprofen on Primary Dysmenorrhea in Young Women—Concentration Assessment of C-Reactive Protein, Vascular Endothelial Growth Factor, Prostaglandins and Sex Hormones. Journal of Clinical Medicine. 2022; 11(10):2686

Starzec-Proserpio M, Vandyken C. Telerehabilitation for persistent Pelvic Girdle Pain within a biopsychosocial framework - A case report. Physiotherapy Theory and Practice 2022 Apr 28:1-11. Epub ahead of print.

Starzec-Proserpio M, Lipa D, Szymański J, Szymańska A, Kajdy A, Baranowska B. The Association among Pelvic Girdle Pain, Diastasis Recti Abdominis, Pubic Symphysis Width, and Pain Catastrophizing: A Matched Case–Control Study Physical Therapy 2022;102(4):pzab311

Kajdy A, Sztajerowska J, Muzyka-Placzynska K, Modzelewski J, Sys D, Starzec-Proserpio M, Baranowska B, Filipecka-Tyczka D, Rabijewski M. Compliance with gestational weight gain recommendations in a cross-sectional study of term pregnancies — how far reality falls from the standard? Ginekologia Polska 2021;92(12):884-891.

Starzec M, Fradette J, Bardin M, Tu LM, Bérubé-Lauzière Y, Paré J, Carroll MS, Morin M. A systematic review evaluating the efficacy of high intensity laser therapy (HILT) for vulvodynia and musculoskeletal pain In: Lamvu G. Abstracts from the International Pelvic Pain Society (IPPS) Annual Scientific Meeting on Pelvic Pain 2019. PAIN Reports. 2020;5(2):e815.

Szymański JK, Starzec-Proserpio M, Słabuszewska-Jóźwiak A, Jakiel G. Is PREHAB in Pelvic Floor Surgery Needed? A Topical Review. Medicina 2020, 56, 593.

Ślizień-Kuczapska E, Czarnowicz S, Rabijewski M, Starzec-Proserpio M, .Wizyta lekarska w połogu, metody planowania rodziny i seksualność po porodzie — jakiego typu poradnictwa oczekują kobiety? Seksuologia Polska 2020, 18, [epub ahead of print].

Starzec M, Truszczyńska-Baszak A, Tarnowski A, Rongies W. Pregnancy related pelvic girdle pain in Polish and Norwegian women. Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics 2019;42(2):117-124.

Truszczyńska-Baszak A, Wysocka E, Starzec M, Drzał-Grabiec J, Tarnowski A. Urinary incontinence due to lumbar spinal stenosis causing disability and lowering quality of life. Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitaton 2018;31(4):735-741.

Starzec M, Truszczyńska-Baszak A, Stuge B, Tarnowski A, Rongies W. Cross-cultural Adaptation of the Pelvic Girdle Questionnaire for the Polish Population. Journal of Manipulative and Physioloical Therapeutics 2018;41(8):698-703.

Starzec M, Truszczyńska A, Tarnowski A. Pregnancy-related lumbar and pelvic girdle pain in Polish women. Clin Exp Obstet Gynecol. 2018;45(2):194-197.

Starzec M, Jakóbik A. Waginalne stożki, kulki gejszy i trenażery dopochwowe jako element treningu mięśni dna miednicy – przegląd informacji i aktualne zalecenia. Przegl Seks. 2018;1(53):35–41

Starzec M, Truszczyńska-Baszak A. Pregnancy-related lumbopelvic pain: classification and diagnosis according to European Guidelines and literature review. Med. Rehabil.2017;21(3):58-63.

Starzec M, Truszczyńska A. Pregnancy-related lumbopelvic pain - treatment modalities. Postępy Rehabilitacji. 2017;2:69-78.

Łataś-Zagrajek K, Starzec M, Sierdziński J, Szymański J. Ability to activate pelvic floor muscles among women during the early postpartum period – initial findings. Med. Rehabil 2019;23(1):23-28.

Dla pacjentek

Zastanawiasz się, czy telerehabilitacja jest dla Ciebie? Zapoznaj się z poniższymi informacjami.
Telerehabilitacja: pytania i odpowiedzi | Instrukcja logowania do aplikacji

Cierpisz na dolegliwości w obrębie układu moczowego i dna miednicy? Uzupełnij dzienniczek mikcji.
doc | pdf

Zgłaszasz się z bólem w obrębie miednicy trwającym powyżej 3-6 miesięcy? Wypełnij załączone kwestionariusze.
doc | pdf

Jesteś ofiarą przemocy lub wykorzystania? Wizyty przeprowadzane są zgodnie z zasadami:
Sensitive Practice | Trauma-Informed Practice

Chciałabyś zyskać lepszą kontrolę nad swoim dnem miednicy? Spróbuj wykonać kilka ćwiczeń koordynacyjnych:
pdf

Kontakt

Gdzie przyjmuję:

Centrum Medyczne “Żelazna“ - Przychodnia Specjalistyczna św. Zofii
ul. Żelazna 90, 01-004, Warszawa
22 255 99 00
(czasowa nieobecność)

Centrum Terapii Lew-Starowicz
ul. Nowogrodzka 62 c / lok 42, 02-002, Warszawa
22 255 70 56
(aktualnie możliwe tylko konsultacje online w ramach telerehabilitacji)

kontakt@malgorzatastarzec.pl
Facebook | ResearchGate | Instagram